rgOm oss:

Ped-nett drives av pedagoger med lang erfaring innen skoleutvikling.

Vi er kjent for bred kursvirksomhet samt utvikling av pedagogisk litteratur.

Vår hovedfokus er for tiden å få ned fraværs- og avbruddsstatistikken. En satsning som må startes tidlig i grunnskolen.

Og i den sammenheng vil vi fremover kunne tilby skolene ulike foredrag på nett.

Ped-nett er også delaktig i utviklingen av Rådgivernett – radgivernett.no

Kontakt oss:

Mail:

Telefon: 91726503

 Utskrift  E-post

Ped-Nett er tilknyttet Rådgivernett